P.S. Om jag dör...

Clarion Hotel Post Göteborg
tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 9.30–15.00

Anmälan till seminariet

*Obligatoriska uppgifter
**Deltagande och lunch är kostnadsfritt för alla besökare, men anmälan bindande. För ej avanmält uteblivande debiteras 295 kr per person. Avanmälan kan göras senast tisdagen den 24 september till info@fjallmans.se eller 031-727 00 00.

Jag/vi anmäler följande person(er):